Handledarkurs

Både handledare samt elev måste gå kursen vid ett tillfälle, kurs giltig 5 år. Kursen är för dig som ska ta körkort samt även för din handledare. Anmäl samtliga deltagare.